Hoppa till innehåll

Världsarv i Sverige

  På Unescos världsarvslista finns unika natur- och kulturarv som anses vara viktiga att bevara och skydda för hela mänskligheten. I Sverige finns 15 världsarv. Länderna nominerar själva objekt och sedan avgör världsarvskommittén vilka arv som får komma med på listan. Ett världsarv ska garanteras skydd och vård för all framtid. Det här är garanterat världsunika platser och vid flera av dem finns dessutom spännande möjligheter till vandring.

  Världsarv i Sverige

  Läs mer om de världsarv vi besökt

  Världsarv i Sverige

  Här listar vi Sveriges världsarv, och du kan dessutom läsa mer om de vi besökt genom att klicka på världsarvets namn. Vi har dessutom tagit fram en nedladdningsbar krysslista i form av en karta med Sveriges världsarv. Skriv ut och markera de du besökt.

  VärldsarvLandskapInskrivenKulturarvNaturarv
  Drottningholms slottsområdeUppland1991
  Birka och HovgårdenUppland1993
  Engelbergs brukVästmanland1993
  Hällristningsområdet i TanumBohuslän1994
  SkogskyrkogårdenSödermanland1994
  Hansestaden VisbyGotland1995
  LaponiaLappland1996
  Gammelstad kyrkstadNorrbotten1996
  Örlogsstaden KarlskronaBlekinge1998
  Södra Ölands odlingslandskapÖland2000
  Höga kustenÅngermanland2000
  Falun och KopparbergslagenDalarna2001
  Grimeton radiostationHalland2004
  Struves meridianbågeNorrbotten/Lappland2005
  HälsingegårdarnaHälsingland2012

  Kriterier för världsarv

  För att ett objekt ska komma med på världsarvslistan måste det ha ett enastående universellt värde och dessutom uppfylla minst ett av tio kriterier för världsarv (Unesco), här fritt översatta och sammanfattade:

  I: Mänskligt kreativt mästerverk
  (Hällristningsområdet i Tanum)

  II: Visar på förändringar i värderingar inom arkitektur, teknik, monumental konst, stadsplanering eller landskapsdesign
  (Skogskyrkogården, Gammelstad kyrkstad, Örlogsstaden Karlskrona, Falun och Kopparbergslagen, Grimeton radiostation, Struves meridianbåge)

  III: Unikt/exceptionellt vittnesbörd om en tradition eller civilisation
  (Birka och Hovgården, Hällristningsområdet i Tanum, Hansestaden Visby, Laponia, Falun och Kopparbergslagen)

  IV: Enastående exempel på byggnad eller landskap som visar på betydande steg i mänsklighetens historia
  (Drottningholms slottsområde, Birka och Hovgården, Engelsbergs bruk, Hällristningsområdet i Tanum, Skogskyrkogården, Hansestaden Visby, Laponia, Gammelstad kyrkstad, Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands Odlingslandskap, Grimeton radiostation, Struves meridianbåge)

  V: Enastående exempel på traditionella bosättningar, användning av land/vatten eller människans samspel med naturen inom en kultur
  (Gammelstad kyrkstad, Södra Ölands Odlingslandskap, Falun och Kopparbergslagen, Hälsingegårdarna)

  VI: Direkt/påtaglig koppling till händelser eller traditioner, med idéer eller övertygelser, med artistisk eller litterära verk av enastående universell betydelse (bör kombineras med andra kriterier)
  (Struves meridianbåge)

  VII: Fantastiska naturfenomen eller områden med exceptionell naturlig skönhet och estetiskt värde
  (Laponia)

  VIII: Enastående exempel som representerar betydande stadier i jordens historia t.ex. geologiska processer
  (Laponia, Höga kusten)

  IX: Enastående exempel på betydande pågående ekologiska och biologiska processer gällande evolution och utveckling i ekosystem samt växt- och djurliv
  (Laponia)

  X: Viktiga och avgörande livsmiljöer för bevarandet av biologisk mångfald på platsen, inkl. områden med hotade arter
  (-)

  Läs mer om Sveriges världsarv:
  Unesco (engelsk)
  Riksantikvareämbetet