Svankälla våtmarkspark

I Gerrebacka på norra Hisingen ligger Svankälla våtmarkspark. Runt våtmarkerna finns, förutom bebyggelse, barr- och lövskog. Mellan 1917-1974 fanns det en fiskodling i området. I dammarna odlades olika sorters fisk men även blodiglar som användes inom sjukvården.

Svankälla våtmarkspark

Vårpromenad runt Svankälla

Sedan fiskodlingens tid har området och dammarna både hunnit växa igen och rustas upp. Bland annat anlades en ny damm bredvid huvuddammen för att gynna fågellivet. Numer finns det dessutom gångvägar, informationsskyltar och bänkar. En fin plats i spännande natur, perfekt för en enklare promenad.

Svankällan beskrivs ofta som fågelrikt så med kikare redo började vi gå från parkeringen mot dammarna. På en skylt gick det att läsa om bland annat bävern, men det enda tecken vi möjligtvis kunde se på att den var i närheten var skydden som var uppsatta kring några träd. Vi fortsatte på huvudstigen som går runt området.

När vi besökte Svankällan i början av april var det verkligen groddjurens tid. Vi såg dem på stigen och i vattnet, både hoppande grodor och krypande paddor.

Vid gömslet hoppades vi kunna se fåglar, men de verkade gömma sig. Ett par gräsänder simmade utanför och några kråkor gick omkring men annars var det nog ändå mest grodorna som imponerade på promenaden.

Vinter vid Svankälla våtmarkspark

Så nu gör vi istället ett hopp framåt i tiden, till vintern. Stigen är täckt av ett snötäcke, vid grillplatsen brinner en eld och på den frusna dammen är det full av skridskoåkare. Grodorna och paddorna sover sin vinterdvala men något annat intressant fångar vår uppmärksamhet.

Bredvid huvudstigen fanns en skylt om fågelmatning. Den här gången hade vi tyvärr inte med kikare, så det var svårt att känna igen alla små fåglar som kom fram till matstationen. Vi kunde i alla fall se blåmesar, talgoxar, nötväckor och en koltrast. I ett träd i närheten hörde vi dessutom hackspettens hamrande mot stammen.

Vi fortsatte till gömslet och gjorde sedan en avstickare, upp på berget innanför den västra dammen. Där finns en utsiktsplats. På vägen tillbaka passerade vi fågeltornet, eller det som finns kvar av det. Själva tornet är tyvärr borta så nu är det bara en ramp. Så kom vi då tillbaks vid utloppet och vägen till parkeringen, efter en fin och enkel promenad runt dammarna med mycket att se och upptäcka.

Groda i dammen
Fåglarna gömmer sig
Gömslet vid Svankälla våtmarkspark
Fågelmatning
Utsikt över Svankälla våtmarkspark

Besök Svankälla våtmarkspark

Promenadstig runt dammen

Längd: Drygt 2 km

Terräng: Bred, platt grusad promenadstig

Natur

Våtmark, löv- och barrskog

Annat längs vägen

Gömsle, bänkar och grillplats (vid bryggan)

Hitta hit

Det finns en parkering vid Svankällevägen – Svankälleliden. Buss går till Gerrebacka gård som ligger 1 km från Svankälla. Hitta på Google maps

Fler äventyr runt Göteborg