Hoppa till innehåll

Rya Skog

  Rya skog på Hisingen är en grön oas mellan reningsverk, raffinaderier och värmeverk. Det är ett av de minsta naturreservaten i Göteborgs kommun men även det allra äldsta, bildat redan 1928. I det lilla området finns våtmark med alsumpskog, ädellövskog och små ängar. Rya skog är känt för att ha ett rikt fågelliv och dessutom många olika växter.

  Sommar i Rya skog

  Vi gick en promenad genom djungeln, i alla fall var det så det kändes. Den täta grönskan i sumpskogen tillsammans med tryckande hetta, kvittrande fåglar och irriterande myggor gav en alldeles speciell känsla. Det var bara apor som saknades.

  Från parkeringen gick vi den långa, breda spången över våtmarkerna fram till lövskogen. Mitt över stigen har ett träd fallit och det ligger kvar där, med en trappa byggd över stammen (det går att gå runt med till exempel barnvagn). Vi fortsatte följa naturstigen genom skogen där det här och var står stora, gamla ekar. Under dem var det tät vegetation med bland annat mycket hassel.

  I området finns tre ängar, perfekta för picknick. Den här gången stannade vi vid den första. Vi hade varit lite oroliga att det kunde lukta från reningsverket i sommarvärmen men vi kunde konstatera att det bara luktade varmt.

  Vid nästa lite större äng delar sig stigen. Vi svängde där höger och gick genom en tunnel av grönska. Det var så vackert. Stigen vi valde går tvärs igenom skogen, till områdets störst äng. Där finns det en uteplats och rullstolsanpassad ramp tillbaka till parkeringen.

  Den allra sista biten på rundan gick stigen längs med ett stängsel utmed det intilliggande hamnområdet. Även om vi hade skymtat reningsverket tidigare så var det först här som industrierna verkligen kändes nära. Det är en spännande kontrast mellan skogen och omgivningen.

  Vår i Rya skog

  Rya skog är kanske i första hand en skog som besöks på våren, när vitsipporna täcker marken och fåglarna syns tydligt på trädens kala grenar. Vid ett sådant besök gick vi en lite längre runda.

  Istället för att välja stigen tvärs igenom reservatet gick vi rakt fram vid ängarna och kom då ut till det där staketet utmed hamnområdet mycket tidigare. Det går att följa staketet hela vägen till parkeringen, men vi hittade en liten stig tillbaks in i skogen och kom då förbi den största ängen. Det var betydligt roligare och framförallt finare.

  I det lilla naturreservatet är det ingen risk att gå vilse direkt så det är kul att utforska de olika stigarna. Längst söderut i reservatet ska det dessutom finnas spår av en befästningsvall från 1600-talet.

  Besök Rya skog

  En runda i skogen

  Längd: cirka 1,5 km

  Terräng: I början och slutet lång, bred spång/ramp, däremellan naturstig. Platt och lättvandrat, kan vara lerigt

  Natur

  Löv- och sumpskog

  Hitta hit

  Parkeringen nås från Oljevägen, i riktning mot Älvsborgsbron. Det finns även en busshållplats som heter Rya Skog.

  Se Rya skog på Reservatskartan.
  Flaggan visar parkering och streckad lila linje vår sommarrunda.

  Rya skog är ett av naturreservaten i Göteborgs kommun. Läs mer om naturreservat nära Göteborg.