Hoppa till innehåll

Välen

  Välen är ett våtmarksområde i Tynnered, med strandängar och lövskogar. Det är ett gammalt jordbrukslandskap med spår från både inlandsisen och bronsåldern. Välenviken är en smal, grund vik med rikt fågelliv. Strandängarna hålls öppna av betande kor. Naturreservatet omfattar området vid Välenviken och sträcker sig in längs Stora ån till Hults bro. I reservatet ingår även skogsområdet på höjden bakom Välens idrottsplats.

  Välen

  Korna på Välen

  Korna på Välen är ett populärt utflyktsmål och dessutom ett fint inslag i det tätbebyggda området. Jag vet inte hur många gånger jag gått ”ko-rundan” under min uppväxt, eller hur många gånger våra barn varit där och tittat på de söta djuren.

  Det gamla kulturlandskapets åkrar, ängar och betesmarker hade försvunnit eller växt igen. I början av 1990-talet köpte Västra Frölunda Naturvårdsförening därför in några Highland Cattle som fick beta på strandängarna vid Välenviken. Korna har sedan dess återskapat betesmarkerna och håller landskapet öppet. Under 2021 tog Göteborgs kommun beslut om ändrade förutsättningar för bete vid Välen och det är därför osäkert om föreningen kommer kunna ha kvar sina kor.

  Vandring vid Välen

  Vi utgick från fågeltornet, där det också finns en liten tidsstig med information om områdets historia. Nedanför tornet mumsade både kor och gäss på strandängens läckerheter. Vi gick gångbanan längs med hagen och in på stigen vid stallet. Det går en naturstig runt Torstens ås (ca 1,5 km) och det var den vi följde först. Åsen täcks av vacker lövskog och det går stigar upp till fornlämningar på toppen.

  Den del av stigen som är mot viken är både fin och mysig. På andra sidan åsen går promenaden längs med fotbollsplaner och bilvägar, men dit skulle inte vi denna gång. Strax efter grillplatsen, innan fotbollsplanerna, svängde vi nämligen istället vänster ut över ”Muddret”.

  Vi gick nu mot Kviberget, längst söderut i naturreservatet. Efter att ha passerat tennishallar och gått en kort bit genom ett bostadsområde kom vi in i lövskogen på Kviberget. Det går promenadstigar över berget och uppe på den högsta toppen slog vi oss ner för fika och utsikt över Välen och Askimsviken. Ut mot havet stupade berget rak ner, läskigt.

  Från Kvibergets topp fortsatte vandringen ner förbi hamnarna nedanför och längs viken tillbaka till ”Muddret”. Vi gick sedan samma väg som tidigare, förbi lövskogen och strandängarna vid Torstens ås.

  Besök Välen

  Välens fågeltorn – Kviberget

  Längd: ca. 4 km (omärkt, se karta nedan)

  Terräng: Promenadstig, mestadels platt och lättvandrat men kan vara lerigt.

  Natur

  Våtmarksområde med strandäng och lövskog

  Hitta hit

  Fågeltornet ligger vid Näsetvägen, mittemot infarten till Bronsåldersgatan. Där finns parkering och busshållplatsen Kannebäck.

  Se Välen på Reservatskartan.
  Flaggan markerar parkeringen vid fågeltornet och streckad lila linje visar (ungefärlig) sträckning på vår vandring.

  Välen är ett av naturreservaten i Göteborgs kommun. Läs mer om naturreservat nära Göteborg.