Hoppa till innehåll

Änggårdsbergen

  Nära centrala Göteborg ligger Änggårdsbergen. Det är ett stort skogsområde med bergsryggar och dalgångar som sträcker sig från Botaniska trädgården i norr mot Högsbo och vidare över gränsen till Mölndal. Naturen är varierande med ädellövskog, ljunghedar, skogstjärnar och myrmark. Delar av naturreservatet vävs ihop med Botaniska trädgården som bland annat har arboretum i området.

  Änggårdsbergen

  Axlemossen & ljungheden

  En vandring som bjöd på en kombination av fantastiskt fin natur, häftig utsikt och dessutom exotiska inslag. Vi utgick från ingången i Högsbo och kom direkt in i lövskogen. När vi efter 300 meter kom upp till Axlemossen hade naturen tagit över helt och stadens ljud försvunnit. Vi tog till höger och följde stigarna in mot reservatets mitt. På bergsryggen som går tvärs genom området breder en stor ljunghed ut sig (finast på sommaren). På toppen är det fantastisk utsikt över skogsområdet med stadens bebyggelse i fjärran. Det är riktigt fascinerande med så mycket natur mitt i stan.

  Från toppen följde vi en liten brant stig ner mot Näckrosdammen och plötsligt kände vi inte längre igen träden omkring oss. Vi hade hamnat i Japan! Eller kanske inte riktigt, men i alla fall den asiatiska delen av Botaniska trädgårdens arboretum. Vi valde små stigar genom området och tittade på de spännande träden. När vi kom ut på en större stig och gick tillbaka till Axlemossen fick vi även möjlighet att spana på fåglar. Det var otroligt mycket gräsänder och kanadagäss, men vi såg även kricka och knipa.

  Mer i Änggårdsbergen

  Det finns över tio ingångar till Änggårdsbergen och genom hela naturreservatet går leder och stigar som ett stort nät, se folder med karta.

  Vitsippsdalen ligger i direkt anslutning till Botaniska. Det är en naturpark som är extra vacker på våren med alla fåglar och blommor. Från naturparken finns grindar ut i Änggårdsbergen och arboretets Nordamerikanska del. Även Finnsmossen (Näckrosdammen) går att nå direkt från Botaniska. Där finns en tillgänglighetsanpassad fin promenadslinga. En betydligt tuffare vandring blev det längs Mölndalsravinen i reservatets södra del. Stigen var grusad, men väldigt kuperad med långa branta backar. På vägen tillbaka över Västerberget var underlaget ojämnt och varierande med bland annat liten skogsstig och en brant backe med stora stenblock.

  I området finns många vägvisare men det är ändå inte helt lätt att hitta utan karta eller kunskap om alla platser som pekas ut så vi använde appen Guru Maps.

  Besök Änggårdsbergen

  Axlemossen och ljungheden

  Längd: 4 km (se karta nedan)

  Terräng: Stigar och leder, kuperat

  Natur

  Skogar (ädellövskog), skogstjärn, ljunghedar och myrmarker

  Annat längs vägen

  Fornminnen och arboretum. Toalett och café finns i Botaniska trädgården. Vid Trindemossen finns vindskydd och reservatets enda grillplats (i övrigt är det eldningsförbud).

  Hitta hit

  Det går att nå naturreservatet från många håll. Vi utgick från Änggårdsbergen Parkering, Högsbo.

  Se Ängårdsbergen på Reservatskartan.
  Flaggan markerar ingången vid Högsbo och streckad linje visar vandringen upp på ljungheden (solen). I rött är ungefär hur de små stigarna går genom arboretets Asien-del. Se även stjärnan på kartan som visar vitsippsdalen.

  Änggårdsbergen är ett av naturreservaten i Göteborgs kommun. Läs mer om naturreservat nära Göteborg.