Hoppa till innehåll

Tråkärrsslätt norra

  Tråkärrsslätt är ett av Göteborgs mindre naturreservat och dessutom ett av de yngsta, bildat 2016. Reservatet består av tre separata områden som alla ligger runt bebyggelsen Tråkärrsslätt i södra Göteborg. De två större områdena gränsar till Sandsjöbacka naturreservat. I Tråkärrsslätt finns magra ekskogar men även blandskog och jordbruksmarker.

  Tråkärrslätt

  Tre områden – ett reservat

  Det östra området är störst och ligger mitt på gränsen mellan Göteborg och Mölndal. Närmsta parkering är vid Spårhagavägen. Därifrån är det knappt 1 km vandring längs Sandsjöbackaleden upp till reservatsgränsen. Leden går rakt genom Tråkärrsslätts östra område.

  Det västra området tillkom när reservatet utökades 2019. Det är ett väldigt litet område (runt tre hektar).

  Vi valde att besöka reservatets norra område som är enkelt att nå från Årekärr. Det finns en slinga runt hela Tråkärrsslätt norra, men det är (tyvärr) inte en av de markerade vandringslederna utan ett ridspår.

  Vandring i Tråkärrsslätt norra

  Vid den nedre parkeringen i Årekärr fanns informationsskyltar för Sandsjöbacka. Tråkärrsslätts naturreservat däremot såg vi varken skyltar eller markeringar för. Vi började i alla fall följa blå och grön slinga in på grusvägen vid Lilla Årekärr, förbi hagar och vidare genom skogen. Efter ungefär en kilometer svängde de två vandringslederna av in på en mindre skogsstig, men vi fortsatte på ridvägen i Tråkärrsslätt.

  Vi såg en hel del som var ute och red. Eftersom vi gick på en ridväg fick vi vara lite extra uppmärksamma och lugna. Efter ungefär halva slingan blev det plötsligt betydligt mer kuperat och vi fick kämpa oss upp för några rejäla backar. Längs vägen var det väldigt omväxlande natur med skogar, hagar och våtmark. Skogen kändes på många platser ganska ung med mycket sly och även ris.

  Tråkärrsslätt blev finalen för vår utmaning 2021 när vi besökte alla Göteborgs naturreservat. Det firade vi i skogen med adventsfika och tårta.

  Besök Tråkärrsslätt (Årekärr)

  Slinga, ridväg

  Längd: 3,5 km

  Terräng: Ridväg med jämnt underlag men kuperat

  Natur

  Löv- och barrskog, odlingslandskap

  Hitta hit

  Parkering Årekärr södra vid Årekärrsvägen.

  Se Tråkärrsslätt på Reservatskartan.
  Flaggan markerar parkeringen vid Årekärr södra och streckad lila linje visar slingan vi gick.

  Se även Västkuststiftelsens spårkarta.

  Tråkärrsslätt är ett av naturreservaten i Göteborgs kommun. Läs mer om naturreservat nära Göteborg.