Hitta vandringar

Det finns så otroligt många fina platser för vandring och promenader, ofta precis utanför huset. För att hitta nya vägar och platser kan det ändå behövas lite inspiration. Tillsammans med inspiration kan det behövas motivation. Ett mål som utmanar till nya äventyr. Kanske en bucketlist?

Nationalparker och naturreservat

I Sverige finns 30 nationalparker och nästan 5 000 naturreservat. Nationalpark och naturreservat är skyddad natur med särskilda föreskrifter så extra viktigt att veta vilka regler som gäller just där du är. Läs mer på till exempel Sveriges nationalparker eller Länsstyrelsen.

Nationalpark är det starkaste skyddet ett naturområde kan ha. I Sverige finns europas äldsta nationalparker, och även den minsta. Vissa är enkla att besöka medan man behöver vandra långa sträckor för att nå andra. Vi har besökt nationalparker både som heldagsutflykter och som finaste pauserna i bilåkande. Varför stanna på en vanlig rastplats när man kan sträcka på benen och fika i en nationalpark?

Om nationalparker uppmuntrar till lite längre utflykter och resor kan naturreservat vara ett sätt att hitta nya platser där du är och bor. Kanske finns det där naturområden som du inte känner till eller som ibland glöms bort. Vi vill tipsa om länsstyrelsens hemsida där det finns en väldigt bra sökfunktion för att hitta besöksmål i hela landet.


Världsarv

På Unescos världsarvslista finns unika kultur- eller naturminnen som anses viktigt att bevara och skydda för hela mänskligheten. Länderna nominerar själva objekt och världsarvskommittén avgör sedan vilka arv som får komma med på listan. Ett världsarv ska garanteras skydd och vård för all framtid. I Sverige finns det 15 världsarv. Alla kanske inte innebär så mycket vandring men det är garanterat världsunika platser.


Landskap

Sveriges 25 landskap med Skåne längst i söder och Lappland i norr. Landskapen har en officiell ställning och ett stort kulturellt värde men rent administrativt har de ingen betydelse, i det sammanhanget är det länen som gäller. I skolan läser barnen om landskapen, deras symboler och kultur.

När dottern läste om landskapen i skolan började vi titta lite extra på kartorna inför semesterplaneringen. En lite annan resväg, en extra utflykt och så var familjeutmaningen igång. Vi skulle besöka alla Sveriges landskap tillsammans. Några hade vi då redan varit i och många nya blev det. Tre år senare gick vi i “mål” och skålade med utsikt över lapporten.